EK IS VRY (1)

Angs is nie meer my tronk nie. Ek was ‘n slaaf van vrees. My aanvaarding van myself was ‘n belangrike stap op hierdie pad na Vryheid. My hart is rustig oor my verlede en my pad vorentoe.