My autism is not as bad as you think.1

April is outisme-maand, maar outisme is my lewe. Elke dag is outisme-dag vir my. Outisme is die ding wat my lewe elke dag anders maak as vir meeste kinders van my ouderdom.

April is autism month, but autism is my life. Every day is autism day for me. Autism is the thing which makes my life different from most kids of my age.

Outisme is nie so sleg soos wat meeste mense dink nie. Outisme is my lewe, so ek weet waarvan ek praat as ek dit sê.

Autism is not as bad as most people think. Autism is my life, so I know what I am talking about.

My outisme is nie ‘n las nie. Ek is bekommerd dat mense dink dat outisme net sleg is. Dit is my wens dat ek die wêreld se negatiewe konnektasie van outisme kan verander.

Autism is not a burden for me. I am worried that people think that autism is only bad. It is my wish to change the world’s negative conoctation of autism.

Ek is so spyt  niemand kan in my kop sien hoe outisme my brein laat werk nie. As mense kon sien, sou hulle verstaan hoekom outisme nie ‘n slegte ding is nie. Ek is so vies as mense net sleg praat van outisme, want dit is eintlik ‘n baie mooi ding wat my lewe soveel interessanter maak as wat ander mense s’n is.

It is such a shame that nobody can see in my head how autism makes my brain work. If people could have seen, they would have understood why autism is not such a bad thing. I get very upset when people only say negative things about autism, because it is actually a very beautiful thing which makes my life a lot more interesting than other people’s.

My outisme lyk nie dieselfde as ander se outisme nie. So, ek kan net van my outisme vertel. My outisme is anders, maar dit is ook baie dieselfde as ander kinders s’n.  

My autism does not look the same as other autisms. So, I can only tell about my autism. My autism is different, but also very similar to other kid’s autism.

My outisme is so lekker om te hê dat ek dit beslis nie wil weg wens nie. Ek sal nie my lewe wil verander as ek sou kon nie. Ek is uniek geskape en ek is tevrede met wat God vir my gegee het, al is dit nie elke dag maklik nie.

My autism is so nice to have, that I definitely do not want to wish it away. Even if I could change my life, I would not. I am created uniquely and I am satisfied with what God gave me, even though it’s not always easy.

My outisme is my beste eienskap. As ek dit verduidelik, sal ek baie lank moet skryf. So ek wil elke dag van April maand oor iets skryf wat my outisme spesiaal maak en dan kan ons elke week iets post.

My autism is my best attribute. When I have to explain this, I’ll have to write a very long essay. So, I want to write about things that make my autism so special every day of April and then I can post it every week.

Ek wil daarom oor drie goed skryf wat my outisme so spesiaal maak.

I want to write about three things which makes my autism so special to me.

2 thoughts on “My autism is not as bad as you think.1

  1. Hallo Nicolaas! Tannie is opgewonde om te hoor wat jy verder se. Tannie is baie trots op jou -en dankbaar vir jou familie wat so lief is vir jou en jou ondersteun. Baie liefde

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: