Now it’s 2022’s turn.

Dit is nou 2022 se beurt.

Please scroll down for translation in English by Mom and Google translate

Vandat my kommunikasie my beste lewenswyse geword het, is dit die oorsaak van my vreugde. Kommunikasie het my lewe verander. My drome word waar. Maar nou kan ek al nuwe drome begin droom wat ek nooit eers oor kon dink nie. Laat staan nog oor kon droom.

My mooiste droom was om skool toe te kan gaan en in 2020 het dit begin lyk asof dit moontlik is. In 2022 gaan ek soos ander normale kinders by UCT Online High School (https://www.uctonlinehighschool.com/) begin met Graad 10. Om die kans te kry om saam met gewone kinders te kan skool gaan is nie nou meer net ‘n droom nie, dit is nou my werklikheid. Om nou dit te kan doen is nou vir my ‘n droom waaroor ek altyd gedroom het, maar nooit gedink het dit kan waar word nie.

Die beste van alles vir my is dat ons in klasse gaan wees waar ek met ‘n onderwyser sal kan praat oor my lesse en dat daar geselskans gaan wees met ander kinders. Die idee dat ek met ‘n onderwyser sal kan gesels oor my werk is vir my so ‘n goeie kans om die werk wat ek dalk nie verstaan nie, op te knap. Ons moes voorheen maar op ons eie aansukkel omdat ons nie ‘n onderwyser gehad het wat ons meer oor die vakke kan vertel het nie. My mamma is nie dom nie, so sy het my baie gehelp, maar sy kon nie al my vrae beantwoord nie. Nou gaan dinge anders wees, want my mooi punte wys dat ek kan leer en verstaan. Hulle sal nou in my belangstel omdat ek wil leer en kan wys dat ek slim is.

Om vakke te kon kies was ‘n ongelooflike opwindende ervaring vir my. Die feit dat ek gedroom het om skool te gaan het nooit soveel detail gehad dat ek ooit voorheen gedink het aan watter vakke ek gaan nodig hê vir my beroep eendag nie. Dit was die eerste keer in my lewe dat ek aan ‘n beroep vir my moes dink. Dit was so ‘n rowwe pad om te kom tot waar ek nou is, dat die mooi gedagte van ‘n beroep nooit vir my so moontlik geklink het soos nou nie. Of ek die vakke sal kan baas raak wat ek gekies het, is nie die ding waaroor geworry word nie, maar of my kommunikasie metode vinnig genoeg gaan wees sodat ek betyds my eksamen sal kan klaar maak sodat ek sal kan deurkom.

My mooiste droom is nou my lewe en dit is so wonderlik dat my mooiste droom nou nie meer ‘n droom is nie. Die ding is dat ek nou nuwe drome moet kry en dit is waar ons nou staan aan die einde van 2021.

My pad vorentoe is nou so interessant dat ek nie kan wag vir die nuwe jaar nie.

Now it’s 2022’s turn.

Ever since my communication became my best way of life, it has been the cause of my joy. Communication changed my life. My dreams come true. But now I can start dreaming new dreams that I could never even think about. Let alone could dream about.

My most beautiful dream was to be able to go to school and in 2020 it started to seem like it was possible. In 2022, I will start like other normal kids at UCT Online High School (https://www.uctonlinehighschool.com/), with Grade 10. Having the chance to go to school with ordinary children is no longer just a dream, it is now my reality. Being able to do that now, is a dream that I always dreamed about, but never thought could come true.

Best of all for me is that we will be in classes where I will be able to talk to a teacher about my lessons and that there will be a chance to chat with other children. The idea that I will be able to talk to a teacher about my work is such a good opportunity for me to revamp the work that I may not understand. Before, we had to struggle on our own because we did not have a teacher who could tell us more about the subjects. My mom is not stupid, so she helped me a lot, but she could not answer all my questions. Now things are going to be different because my good marks show that I can learn and understand. They will now be interested in me because I want to learn and can show that I am smart.

Being able to choose subjects was an incredibly exciting experience for me. The fact that I dreamed of going to school never had so much detail that I ever thought before about what subjects I was going to need for my profession one day. It was the first time in my life that I had to think of a career for myself. It was such a rough road to get to where I am now, that the beautiful thought of a profession never sounded as possible to me as it does now. Whether I will be able to master the subjects I have chosen, is not the thing they worry about, but whether my communication method will be fast enough so that I will be able to finish my exam on time so that I can pass.

My most beautiful dream is now my life, and it is so wonderful that my most beautiful dream is no longer a dream. The thing is, I must get new dreams now and that’s where we stand now at the end of 2021.

My path forward is now so interesting that I cannot wait for the new year.

Spelling to Communicate (Overview of Spelling to Communicate https://i-asc.org/families/videos/ 

3 thoughts on “Now it’s 2022’s turn.

 1. Nicholaas dis wonderlike nuus.
  N deurbraak??? sou ek se!!!
  Gaan jy aanlyn studeer?
  Of het ek nou iets gemis?

  En dan:
  Wat is jou vakkeuses?

  En jou toekoms-rigting??

  Baie sterkte vir jou.
  Hou ons asb op hoogte.

  So dankbaar saam met jou Nicholaas!

  Liked by 1 person

 2. Go Nicholas go!!! Die wêreld is aan jou voete. Onthou ons stap saam jou. Moenie vergeet om ons op hoogte te hou nie!! Genade en guns vir 2022!!

  Liked by 1 person

 3. Halloe Nicolaas (En jou familie)

  Baie dankie vir jou e-posse.

  Ek het dit met belangstelling en aandag gelees.

  Ja, 2021 was vir jou ‘n baie goeie jaar.

  Ook vir die Paulens se plaas met al die goeie reen.

  Ons wens vir julle ‘n baie mooi 2022 toe!

  Propvol geluk, vreugde en suksesse.

  Liefde

  Oom Thinus en Tannie Driekie

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: