2021’s most beautiful things

2021 se mooiste dinge

Please scroll down for translation in English by Mom and Google translate

Die jaar is nie ‘n goeie jaar nie, dit was ‘n uitstekende jaar gewees.

My jaar was vol baie mooi goed. Die mooiste was dat my pappa geleer het om my te kan help om met hom te gesels met S2C (Spelling to Communicate (Overview of Spelling to Communicate https://i-asc.org/families/videos/ ) . Dit is iets wat nie eens iets was waaroor ek wou droom nie, so groots was dit vir my. Nou is dit my pappa se grootste geskenk wat hy my kan gee.

Die volgende ding wat my so oorbluf het, was dat my mamma oor ons pad met S2C kon praat en ander mense daardeur kon bereik het. Dit was wat my die blyste gemaak het in 2021.

Om so baie mooi goed te laat gebeur is sowaar ‘n seën waaroor ek te oorstelp is van vreugde. My nuwejaarsvoorneme is om nog beter te vaar met ons poging om uit te reik na ander “non-speakers’.

Ek is ook baie trots op myself omdat ek so mooi gevorder het met my plan om aan my lyf te werk. Dit is soos ‘n groot werk wat ek stukkie vir stukkie afhandel. Van my grootste vreugde is as ek my lyf kan laat doen wat ek wil hê hy moet doen. Hierdie jaar was my suksesse baie meer as voorheen. Ons is amper daar waar ek droom om te wees, maar dit is ‘n volle dag se werk om ‘n klein treetjie vorentoe te gee.

My grootste prestasie was dat ek met vreemde mense op Zoom kon gesels deur op my borde te spel. Dit was so mooi om te sien dat hulle glo dat dit my woorde is, want hulle kon sien dat my mamma nie vir my wys wat om te druk nie. Dit word al makliker om voor vreemde mense te spel op my bord, ons gaan dit binnekort regkry om met ander mense te gesels sonder dat dit vir my bang maak oor ons hulle nie kan oortuig dat dit regtig my woorde is nie. So, ons is met hierdie droom ook baie goed op dreef. As ons dit volhou, is dit nie meer lank voor ek self op my eie met mense kan kommunikeer al is dit ‘n vreemdeling wat my nie ken nie.

Ek het ook op my keyboard begin tik hierdie jaar. So, dit vorder ook fluks. Om op die keyboard te tik, was ook een van my drome. Dit is nou al so amper ‘n werklikheid dat ek noual amper daaraan kan begin dink om self my blogs te tik. Iemand moet eers skryf wat ek sê en dit dan tik. Een van die dae gaan ek self my blogs tik. Ons sien almal uit daarna.

My ander droom om my eie boekklub te hê, is ook aan die gebeur. So, byt net vas, ons gaan daarby uitkom.

Om so oor die jaar wat verby is, na te dink, is vir my ‘n mooi ding want daar is soveel om voor dankbaar te wees.

Me and Hondjie at the beginning of 2021
Me and Hondjie at the end of 2021

2021’s most beautiful things

This year has not been a good year, it has been an excellent year.

My year was full of very nice things. The nicest thing was that my dad learned to be able to help me talk to him with S2C (Spelling to Communicate (Overview of Spelling to Communicate https://i-asc.org/families/videos/ ) . It’s something that was not even something I wanted to dream about; it was so big for me. Now this is my dad’s biggest gift he can give me.

The next thing that stunned me so much, was that my mom could talk about our path with S2C and reach other people through it. That was what made me the happiest in 2021.

To have so many beautiful things happen, is indeed a blessing and I am overwhelmed with joy. My New Year’s resolution is to do even better with our effort to reach out to other ‘non-speakers’.

I am also very proud of myself because I have progressed so nicely with my plan to work on my body. It’s like a big job that I’m finishing piece by piece. Some of my greatest joy is when I can get my body to do what I want it to do. This year my successes were much more than before. We’re almost where I dream of being, but it’s a full day’s job to take a small step forward.

My biggest achievement was being able to chat with strangers on Zoom by spelling on my boards. It was so nice to see that they believe these are my words because they could see that my mom did not show me what to spell. It’s getting easier to spell in front of strangers on my board. We’ll soon be able to chat with other people without me being scared about not being able to convince them that these are really my words. So, we are also very much on track with this dream. If we persist, it will not be long before I can communicate with people on my own, even if it’s a stranger who does not know me.

I also started typing on my keyboard this year. So, it’s progressing fast too. Typing on the keyboard was also one of my dreams. It’s so almost a reality now that I can almost start thinking about typing my blogs myself. Someone must write what I say first and then type it. One of these days I’m going to type my blogs myself. We are all looking forward to it.

My other dream of having my own book club is also happening. So, just hang on, we’ll get to that.

Thinking like that about the past year, is a good thing for me because there is so much to be thankful for.

One thought on “2021’s most beautiful things

  1. Niklaas, dis wonderlik om te lees. Tannie Zoena kan nie glo jy is al so vêr gevorderd nie. Sterkte en hou so aan. Stuur al my liefde aan Mamma en Pappa.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: