My mamma # My mommy

My mamma is my grootste ondersteuner. Sy is die een wat my elke dag help om te kan praat. Mamma is my mooiste mamma. My pa is baie gelukkig om haar as vrou te hê. Mamma is so anders as ander mammas wat net mooi lief is vir hul kinders, want mamma is ook my stem en my lyf se mooi motorband, want sy help my lyf reguleer en hou my lyf op die regte pad soos ‘n kar se wiele hom op die regte pad hou. Mens moet vreeslik baie geduld hê om dit te kan doen. My mamma het nie baie geduld nie, maar sy het geleer om met my geduldig te wees. Selfs al maak ek haar soms maar sleg seer sy bly bly lief vir my en probeer my altyd help. Sonder haar sou ek verlore gewees het. My mamma is my beste vriendin maar ook my belangrikste skakel met die wêreld wat my nie verstaan nie.

Translation to English by Mom.

My mommy is my greatest supporter. She is the one that helps me everyday to communicate. Mommy is my most beautiful mommy. My dad is very lucky to have her as a wife. My mommy is so different from other moms who only love their children, because my mom is also my voice and my body’s tyre, because she helps me to regulate my body and keep my body on the right path as a car’s wheels keeps a car on the right path. You have to have a lot of patience to to be able to do that. My mommy does not have a lot of patience, but she learned to have patience with me. Even though I sometimes hurt her, she still loves me and always tries to help me. Without her, I would be lost. My mommy is my best friend but also my most important link to the world that does not understand me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: